Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře

1. Udělujete tímto souhlas Romanovi Mackovi se sídlem Přídolí 53 382 31 Český Krumlov, IČ: 69080356   DIČ:  CZ7206111275 registrován u živnostenského úřadu Český Krumlov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno
emailovou adresu
číslo telefonu
2. Jméno, emailová adresa a číslo telefonu budou zpracovány za účelem: zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře.

3. Souhlas k tomuto účelu udělujete na zpracování po dobu 6 měsíců.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek smazání vašich osobních údajů z databáze a všech komunikačních nástrojů
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů